Dane kontaktowe

Pomiar - usługi geodezyjne

Oferta

Obsługa inwestycji budowlanych

Obejmuje wykonanie prac geodezyjnych dla potrzeb budownictwa ogólnego (osiedlowego i indywidualnego), pojedynczych obiektów przemysłowych (drogi ulice, place), urządzeń inżynieryjnych (przewody podziemne, nadziemne i napowietrzne) oraz urządzenia obiektów rekreacyjnych i sportowych.

Plany zagospodarowania terenu

Udział w procesie opracowania planu zagospodarowania terenu od zamierzeń planistycznych i projektowych, poprzez realizację geodezyjną i budowlaną aż do rejestracji nowych obiektów powstałych w wyniku pomiarów geodezyjnych.

Podziały działek budowlanych

Zaznajomienie zleceniodawcy z procedurą podziału działek, pobranie wypisu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzji, ustalających warunki podziału działki, sporządzenie wstępnego projektu podziału, opiniowanie wstępnego projektu podziału, przyjęcie granic dzielonej działki, sporządzenie projektu podziału wraz z dokumentacją podziałową, zatwierdzenie podziału, wyznaczenie granic nowych działek, przekazanie dokumentacji zleceniodawcy.

Inne usługi geodezyjne

Wznowienie granic działek, odtworzenie linii podziału powierzchniowego, aktualizacja użytków gruntowych (zmiana rodzaju użytku gruntowego, wyłączenie gruntów rolnych i leśnych z produkcji), pomiar osnów geodezyjnych, aktualizacja części opisowej i kartograficznej zasobu geodezyjnego.